Apie

by admin

Išsikeltus tikslus mes galime pasiekti tik visi kartu, stiprindami ryšius artimiausioje aplinkoje, bendruomenėje, kad būtų puoselėjama meilė savo tėviškei bei šalia esančiam artimui. Esu tikras, kad žmogus, nepamilęs savo gatvės, kaimo, miestelio, rajono ir šalia esančio artimo, nebus ir labai didelis Lietuvos patriotas.

Kita užduotis, kurios turime visi drauge imtis – užkirsti kelią populizmo, materializmo kultūros plėtrai. Trūksta pagarbos kitai nuomonei. Požiūryje į valdžią, valdžios požiūryje į tautą, kartais  mūsų viduje per daug pykčio ir abejingumo.  Dažnai valdžia ir verslas pasiduoda pagundai laimėti ar praturtėti, negalvojant, kokiomis priemonėmis to siekiama, čia prasideda korupcijos toleravimas ir paprasto žmogaus ignoravimas.

Sieksiu, kad teisingumas, kurio labiausiai pasigendame, taptų ne kitų primestu reiškiniu, o visiems savaime suprantamu dalyku, be kurio neįsivaizduojamas mūsų visuomenės ir valstybės darnus ir nuoseklus vystymasis.