Konservatoriai apskundė Druskininkų mero laikraštį reklamuojant socialdemokratus

by admin

Tėvynės sąjungos atstovas Vyriausiajai rinkimų komisijai apskundė Druskininkų mero laikraštį, kuriame, jo manymu, neteisėtai reklamuojasi rinkimų kampaniją vykdantys Socialdemokratų partijos kandidatai.

TS-LKD atstovas prie Vyriausiosios rinkimų komisijos Vaidas Šalaševičius kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl paslėptos politinės reklamos Druskininkų leidinyje „Mano Druskininkai“. Kreipimesi pažymima, kad balandžio 3 d. buvo išspausdintas straipsnis „Druskininkuose organizuoti tradiciniai verslo pietūs“, kuriame akivaizdžiai daug dėmesio skiriama politikui, kandidatui į Europos Parlamentą bei į Prezidento postą Zigmantui Balčyčiui, kandidatui į Europos Parlamentą Juozui Bernatoniui, ypatingas dėmesys ir pagiriamieji žodžiai skiriami Lietuvos socialdemokratų partijai bei jai atstovaujančiam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. „Akivaizdu, kad šis straipsnis vertintinas kaip Lietuvos socialdemokratų partijos savigyra ir priemonė formuoti itin teigiamą šios partijos ir jos atstovų, esančių vietos valdžioje, įvaizdį rinkėjų akyse, tačiau nematome jokio politinės reklamos ženklinimo“, – pažymi V.Šalaševičius. Leidinys „Mano Druskininkai“ yra Druskininkų miesto ir regiono gyventojams skirtas ir nemokamai platinamas laikraštis, kurį leidžia Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga „Druskininkų švietimo centras“. Leidinys „Mano Druskininkai“ yra Druskininkų miesto ir regiono gyventojams skirtas ir nemokamai platinamas laikraštis, kurį leidžia Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga „Druskininkų švietimo centras“. 2013 m. gruodžio 3 d. Žurnalistų etikos inspektorius priėmė sprendimą, kuriame konstatuojama, kad šis leidinys yra vietinis laikraštis – periodiškai leidžiamas ir platinamas vietos informacinis leidinys, kuriuo formuojamas pozityvus Druskininkų įvaizdis. Leidinyje pateikiama išskirtinai teigiama informacija apie Druskininkų savivaldybės administraciją, Druskininkų savivaldybės merą (jų veiklą, pasiekimus, asmenines savybes, nuveiktų darbų reikšmingumą Druskininkams). Žurnalistų etikos inspektorius konstatavo, kad leidiniu „Mano Druskininkai“ vykdoma žurnalistinė kampanija, parengta pagal išankstinius nusistatymus ir tenkinant grupinius – politinius interesus. Toks viešosios informacijos skleidimo būdas niekaip nesiderina su pagrindiniais visuomenės informavimo principais. Dėl nustatytų pažeidimų leidinys „Mano Druskininkai“ buvo pripažintas leidžiamu neteisėtai, o viešosios informacijos skleidėjai – Druskininkų švietimo centras, Druskininkų savivaldybės taryba, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius ir Druskininkų savivaldybės administracija – įpareigoti nutraukti leidinio „Mano Druskininkai“ leidybą arba apriboti jo turinį bei leidybą.

„Akivaizdu, kad į šiuos nurodymus nebuvo atsižvelgta ir toliau Druskininkų meras leidinį naudoja ne tik savo, bet ir partijos kolegų liaupsinimui ir atviroms pagyroms, nepaisydamas netgi įstatymu nustatytų reikalavimų politinei reklamai“, – situaciją apibendrino V. Šalaševičius.

 

 

You may also like

Leave a Comment