Visuomeninė veikla

by admin

Esu aktyvus visuomeninėje veikloje. 2015 metais su bendraminčiai įsteigėme Regionų verslo plėtros asociaciją iki šios dienos esu jos vadovas. Daugiau kaip 10 metų aktyviai dalyvauju Teisininkų draugijos veikloje, esu įvairių verslo, jaunimo ir kultūros asociacijų steigėjas bei įvairių projektų iniciatorius ir rėmėjas.

Kauno Prekybos ir pramonės amatų rūmų 2016 m. asamblėja atstovaujant UAB "Justicija".

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

Mano iniciatyva įsteigto Marijampolės jaunųjų verslininkų klubo šventinis 10 m. susirinkimas

Narys Vilniaus BNI Vėjas. BNI atidarymas.

Kauno Prekybos ir pramonės amatų rūmų 2016 m. asamblėja atstovaujant UAB "Justicija".

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

Mano iniciatyva įsteigto Marijampolės jaunųjų verslininkų klubo šventinis 10 m. susirinkimas

Narys Vilniaus BNI Vėjas. BNI atidarymas.

KPPAR su Marijampolės filialo atstovais generalinėje asamblėjoje 2016 m.