Be kategorijos

Pagal civilinio kodekso 2.71 straipsnį Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša. Civilinio kodekso 2.72 straipsnyje yra numatyti juridinių asmenų registro duomenų paskelbimo būdai ir tvarka. Pagal LR akcinių bendrovių įstatymą duomenys apie juridinius asmenis – tai juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveine. Tik šitą informaciją viešai skelbia Juridiniu asmenų registras. Nemokamas informacijos ir įmonių katalogas www.infokatalogas.lt savo interneto portale skelbia informaciją apie įmonės.

1) Ar nemokamas informacijos katalogas, vienašališkai, be juridinio asmens prašymo ir sutikimo, turi teisę skelbti viešoje erdvėje informaciją apie įmonės registravimo datą, įstatinį kapitalą, akcijų skaičių, apdraustųjų skaičių, vadovo vardą ir pavardę, telefoną, el.paštą ?
2) Ar galimą teigti, kad informacijos apie įmonės vadovo vardą ir pavardę, be fizinio asmens ( kaip juridinio asmens atstovo) žinios ir sutikimo, paviešinimas informaciniame kataloge pažeidžia fizinio asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą ?

Civilinio kodekso 2.71 str. 1 dalyje yra nustatyta, kad Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša. Kalba eina apie juridinių asmenų duomenis ir apie fizinių asmenų, kurie neatsiejamai susiję su juridiniais asmenimis, duomenis.

Jūsų nurodyta informacija – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė – yra registre kaupiami juridinio asmens duomenys, kurie pagal aukščiau minėtą įstatymo nuostatą yra vieši, t.y. prieinami visiems norintiems. Tačiau tai tėra įvardinta dalis duomenų, kuriuos Juridinių asmenų registras kaupia ir viešai skelbia apie juridinius asmenis. Juridinių asmenų registro viešoje duomenų bazėje apie juridinius asmenis yra skelbiama steigimo dokumentų sudarymo ir registravimo datos, su juridinio asmens atstovų ar valdymo narių paskyrimu ir atšaukimu susijusių dokumentų sudarymo ir registravimo datos, su juridinio asmens finansine atskaitomybe susijusių dokumentų sudarymo ir registravimo datos ir t.t. Kitaip tariant, Juridinių asmenų registras viešai skelbia informaciją apie tai, koks juridinis asmuo kada ir kokį dokumentą pateikė registrui saugoti, ir tuo pačiu sudaro galimybę visiems norintiems susipažinti su pageidaujamu dokumentu bei jame esančiais fizinių asmenų duomenimis. Juridinių asmenų registro informacija apie registre sukauptus duomenis ir dokumentus, taip pat visi registrui pateikti ir užregistruoti dokumentai, kartu su juose esančiais fizinių asmenų asmens duomenis, yra vieši, kaip tai nurodyta Civilinio kodekso 2.71 str. 1 dalyje.

Kaip nurodyta Civilinio kodekso 2.72 str. 3 dalyje, kiekvienas asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis) turi teisę gauti bet kokius registro duomenis, registre saugomų dokumentų ar informacijos kopijas. Jei asmuo turi teisę gauti dokumento kopiją, jis turi teisę gauti ir tame dokumente esančius duomenis. Fizinių asmenų duomenys nėra išimtis – jei jie buvo įrašyti į dokumentą (ar tai būtų įmonės įstatai ar registro naudojama duomenų registravimo forma), registras juos kaupia ir viešina įstatymų nustatyta tvarka.

Taigi, atsakymas į Jūsų pateiktus klausimus būtų toks: jei nemokamas įmonių katalogas savo svetainėje skelbia teisėtu būdu iš Juridinių asmenų registro gautus duomenis apie juridinį asmenį bei jo vadovą, tokia veikla galiojančių įstatymų nepažeidžia. Informacija apie įmonės vadovą (vardas, pavardė, vadovavimo tam tikram juridiniam asmeniui faktas) pagal aukščiau minėtas įstatymų nuostatas yra vieša ir gali būti skelbiama be papildomo tokio asmens ar jo atstovaujamo juridinio asmens sutikimo. Yra preziumuojama, kad asmuo, tapdamas juridinio asmens vadovu, žino, kad jo asmens duomenys bus kaupiami registre ir bus prieinami viešai, ir su tuo sutinka. Šiuo atveju juridinio asmens vadovo asmens duomenų viešinimas nėra susijęs su jo teisės į privatų gyvenimą pažeidimu.

0 comment
FacebookTwitterEmail

Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, svarstant kandidatų į savivaldybių tarybas, pripažintų kaltais dėl nusikalstamos veikos ir nenurodžiusių teistumo, išbraukimą iš sąrašų, buvo akivaizdžiai demonstruojamas prielankumas socialdemokratų Lazdijų sąrašo lyderiui Algirdui Kreizai, įsitikinusi kita partija – Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai.

Anot TS -LKD, A.Kreiza kandidato anketoje teistumo nenurodė, tačiau, kaip patvirtino Vidaus reikalų ministerija, buvo teistas. Bet esą nepaisydama šios informacijos VRK nepašalino socialdemokrato iš kandidatų sąrašų.

TS-LKD atstovas prie VRK V. Šalaševičius pastebėjo, kad VRK vadovybė, turėdama visą informaciją apie minėto politiko teistumą (informacija gauta vasario 2 d.), bandė tai neigti ir vengė įtraukti į posėdžio darbotvarkę klausimą dėl šio kandidato išbraukimo iš sąrašų, todėl V. Šalaševičius raštu kreipėsi į VRK pirmininką, prašydamas oficialių teistumą patvirtinančių ar paneigiančių dokumentų. Atsakymas nebuvo pateiktas, o informaciją komisija gavo tik paskutinę formalią kandidatų išbraukimo dieną, posėdžio metu.

„Posėdyje buvo remiamasi tik A. Kreizos paaiškinimais ir ignoruojama Vidaus reikalų ministerijos pateikta pažyma, kurioje aiškiai įvardinta, kad politikas 1995 m. teistas Lenkijoje. Toks VRK sprendimas yra tendencingas ir visai nelogiškas, nes nebuvo kreipiamas dėmesys į formalius įrodymus bei įstatymus ir buvo patenkintas tik šis vienintelis konkretus socialdemokratų lyderio Lazdijuose prašymas“, – teigia TS -LKD atstovas.

V. Šalaševičiaus po šio VRK sprendimo pranešime spaudai reiškia abejonę, ar tikrai buvo išbraukti visi kandidatai, nuslėpę savo teistumą, nes komisijos pirmininkas Z. Vaigauskas taip ir nesugebėjo pateikti VRK nariams ir partijų atstovams viso VRM pateikto sąrašo asmenų, turėjusių teistumą ir kandidatuojančių į savivaldybių tarybas, nors ne kartą to buvo prašyta.

TS-LKD VRK sprendimą dėl A. Kreizos palikimo sąrašuose skųs teismui.

0 comment
FacebookTwitterEmail